ORDNINGSREGLER MÖLLSTORPS CAMPING


Möllstorps Camping har för avsikt att göra Möllstorps Camping till en attraktiv anläggning med hög standard och säkerhet, som vi och du som gäst ska vara stolta över. Vi sätter våra gäster i fokus, och har som ambition att leverera ett bra bemötande, hög servicenivå, säkerhet samt en bra standard på våra anläggningar. Det är inte bara våra byggnader som ska hålla en hög standard, utan det är av största vikt att hela campingområdet har ett estetiskt och välvårdat utseende, och detta gäller även campingtomterna. För att nå denna ambition är regler ett måste, och oundvikligt. 

 • Möllstorps Camping är en boende- och upplevelseanläggning som vänder sig till turister, det innebär att det inte är tillåtet att använda campingen för permanentboende, eller annan typ av tillfälligt boende som inte kan avses som turistiskt. Undantag är företagskunder som tecknat avtal med Möllstorps Camping. Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig på anläggningen. 
 • Vi släpper inte in kringresande arbetande sällskap på anläggningen, eftersom detta strider mot vår affärsplan. Företagskunder som tecknat avtal med Möllstorps Camping är välkomna. 
 • Campingfordon måste ställas upp på hyrd tomt, enligt våra regler som finns i incheckningsfoldern. Känner du dig osäker, kontakta personal i receptionen. Om detta görs på korrekt sätt, följs med automatik alla säkerhetsavstånd. Fråga vår personal eller se vår incheckningsfolder. 
 • Det är endast tillåtet att ha ett motorfordon per förhyrd campingtomt, eller per hyrd stuga, i mån av plats kan ytterligare fordon få tas med in på campingen, mot en kostnad per dygn och fordon.  
 • Tillfälliga besökare till boende gäster kan i mån av plats, hyra parkering inom campingen per dag. 
 • Det är inte tillåtet att släppa in andra personer med din passerkod eller duschkort, gäller både infartsbom och byggnader. Detta för allas säkerhet och trevnad. 
 • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. 
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Det är inte tillåtet att sätta upp så kallade tälthus av permanent karaktär. Vi tillåter en viss typ som oftast benämns som ”standby tält” (tygmaterial). Är du osäker, begär alltid skriftligt tillstånd innan montering. 
 • Det är inte tillåtet att försälja en husvagn uppställd på campingtomt, utan att rådfråga platschefen. 
 • Hundar och katter är varmt välkomna gäster hos oss, men dessa ska alltid hållas kopplade och rastas utanför campingens område. 
 • Respektera andras önskan om att få vara i fred. Motorfordonstrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets infart och den egna campingtomten. 
 • Fordonstrafik på området är inte tillåtet från 23.00 till 06.00, med undantag för campingens egna nyttofordon samt räddningstjänst, polis och bevakningsbolag. Gånghastighet gäller på hela campingen. 
 • Gråvatten får ej förvaras i öppna kärl, eller släppas ut direkt på marken, stenkistor och vattendrag, utan ska tömmas vid våra latrintömningar. 
 • Den sedvanliga radiomaningen gäller inom området. Det innebär låg ljudstyrka under dagen och total tystnad mellan 23.00 – 06.00. 
 • Bollspel är endast tillåtet på våra bollplaner. 
 • Inte någon typ av skjutvapen är tillåtna, ej heller pilkastning. 
 • Tvätt av bil eller campingfordon är inte tillåtet på campingens område. 
 • Försäljning eller annan affärsdrivande verksamhet får inte ske inom campingområdet, för undantag krävs skriftligt tillstånd från campingföretaget. 
 • Avfall ska sorteras på avsedd plats, och vi tar endast emot de fragment som det finns uppstyltat för. Grovsopor som exempelvis trädgårdsmöbler, tältutrustning, virke, tryckt virke, betong, metall, elektronik etc. hänvisas till kommunens miljöstationer. 
 • Campingen och dess personal har inget ansvar för dina ägodelar. Skada som uppstår på campingplatsens område må betalas av skadegöraren, även om skadan skett ofrivilligt. 
 • På campingområdet finns ett antal påbuds- och förbudsskyltar, dessa ska givetvis följas. 
 • På varje campingtomt får max två tuber av storlek P11/PA11/P10 förvaras. 
 • Anslutning till vårt elnät får endast ske med godkänd elkabel av typ A07BB eller H07RN-F eller likvärdig med minst 3 x 2,5 mm2 ledare. Har du din kabel på en vinda, se till att rulla ut hela kabelns längd för att undvika varmgång. 
 • Vid brott mot någon av våra ordningsregler, äger personalen rätt att omedelbart avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet utan anspråk på någon återbetalning. Vid upprepade uppmaningar som ej följs kan du bli debiterad en avgift på 5000kr. Även att vi på din bekostnad avlägsnar fordon och utrustning. 
 • För stugor och villavagnar gäller att använda lakan och örngott. Tag med eget eller hyr bäddset med handdukar av oss för 125 kr/set. OBS! Sängkläder är obligatoriskt. Vi debiterar kostnad för gäst som använder täcken och kuddar utan sängkläder med 250kr/bädd. 
 • Det råder totalt rökförbud i alla utrymmen på området både i stugor, villavagnar, servicehus och huvudbyggnad.
 • Husdjur tillåts i särskilda stugor/villavagn som är avsedda för detta. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud i stugor/villavagnar debiteras med en avgift från 5000 SEK.
 • Vid förlust av duschkort debiteras 50kr/kort
 • Samtliga nycklar till bokat stuga eller villavagn skall vid utcheckning återlämnas till receptionen. För borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras 1 000 kr. 
 • Vi förbehåller oss rätten för nya regler under avtalsperioden som myndigheters agerande kan framtvinga.    

Relaterat

Serviceinrättningar
Serviceinrättningar

Det finns tre servicebyggnader med duschar och toaletter.

Reception, Butik & Kiosk
Reception, Butik & Kiosk

I receptionen får du bästa tänkbara service.

Områdeskarta
Områdeskarta

Hitta din favoritplats i solen och ha koll på var glassen säljs!

Bra att veta
Bra att veta

Lite gott o blandat som kan vara bra o veta inför din ankomst