Bokningsvillkor

Viktigt att känna till!

För att boka hos oss måste du vara 18 år. Vid gruppbokning ska minst två personer vara fyllda 18 år. 

 

När blir min bokning bindande?

Både du och Möllstorps Camping är bundna till bokningen så snart vi bekräftat den och du betalat handpenning  eller i övriga fall betalat hela hyran. Observera att en bokningsavgift tillkommer med 100 kr på din faktura om du bokar via telefon eller mail.

Kontrollera att alla uppgifter på bokningbekräftelsen.

 

När skall jag betala?

Du betalar en handpenning på 30% senast 10 dagar efter du fått en bekräftelse med faktura på bokningen.

Resterande belopp betalar du 30 dagar före ankomst. Bokar du mindre än 30 dagar före ankomstdagen, betalar du hela beloppet inom 10 dagar från det att vi skickat en bekräftelse och faktura.

Betalningsdatum och belopp står på fakturan.

 

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om inte handpenningen eller hela fakturabelopp betalas i tid, avbokas beställningen utan särskilt meddelande.

 

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi tillämpar flexpris, avbokningsskydd.

Om du bokat till flexpris så kan du avboka till dagen innan ankomst kl 15:00 och få pengarna tillbaka förutom en administrativ avgift på 200 kr.  

Bokade och förbetalda tilläggstjänster återlöses inte. Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning av boendet eller andra köpta tilläggstjänster.

 

Vad har jag för rättigheter?

Om inte Möllstorps Camping tillhandahåller stugan, villavagnen, campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet.

Möllstorps Camping måste då återbetala allt det du har betalat till oss.

Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa omedelbart framföras till personalen i receptionen.

Om du inte meddelat oss utgår inte ersättning i efterhand. Önskar du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke mot en avgift.

 

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan, villavagnen, campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan, villavagnen, campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit . Du får inte använda stugan, villavagnen, campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället.

Du får inte heller låta flera personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället.

Stugan, villavagnen, campingtomten måstes städas noggrant.

Om du inte gör detta kommer städningen att utföras av personal på Möllstorps Camping, vilket kommer att kosta från 2000:- beroende på storleken.

Avresestädning kan beställas vid bokning eller vid incheckning. 

Observera att rökning inte är tillåtet i några av våra uthyrningsobjekt eller servichus.

Överträdelse av rökförbud medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500:-

 

Naturkatastrofer, krig, strejk, m.m.

Både du och Möllstorps Camping har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/villavagnen/campingtomten inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller Möllstorps Camping kan förutse eller påverka.

Möllstorps Camping är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan, villavagnen eller campingtomten.

 

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig till oss i receptionen med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.

Vi reserverar oss för eventuell prisökning på grund av myndigheters beslut och tryckfel.